Centern Odds

Centerpartiet (c) - Procent av rösterna vid valet 2022

över/under 7 %

Over
Under
Unibet
1,85
1,85

Under 10 procent sedan 1990-talet

Under en stor del av 1900-talet har Centerpartiet, även kallat Centern, legat på ett valresultat på cirka 10 – 15 procent. Efter ett uppsving mot cirka 25 procent under 1970-talet har det sedan valet 1991 legat under 10 procent i varje val. I valet 2018 fick Centerpartiet 8,6 procent, vilket var en förbättring från 2014 då partiet fick 6,1 procent. I valet 2010 fick Centerpartiet 6,6 procent. Det finns ingen tendens att tala om utan Centerpartiet ligger och skvalpar på ett bekvämt avstånd från 4-procentsspärren men inte så mycket mer än så.

Regeringssamarbetet skadligt för Centerpartiet

Centerpartiet framstår som en av valets stora förlorare. I mångas ögon är det Centerpartiet (tillsammans med Liberalerna) som bär det främsta ansvaret för att regeringsbildandet drog ut på tiden. Sedan finns det en stor risk att partiets borgerligt lagda väljare ser det som ett svek att partiet valde ett Socialdemokratiskt samarbete. Centerpartiets partiledare Annie Lööf upplever säkert att hon gjort vad som var möjligt för att inte ge Sverigedemokraterna något inflytande. För väljarna är den betraktelsen kanske mindre relevant. De ser ett parti som kritiserade den socialdemokratiska politiken hårt under valrörelsen men plötsligt befinner sig i samarbete med dem. Partiet säger samtidigt att man även i fortsättningen kommer att vara i opposition. Följaktligen skapar detta osäkerhet bland väljarna. Vad vill partiet egentligen? Det är vad väljarna kommer att fråga sig och den uppenbara risken är att otydligheten leder till minskat väljarstöd i valet 2022.

Man kan också tänka sig ett scenario där regeringssamarbetet spricker och Alliansen väljer att återförenas. I ett sådant läge kan opinionssiffrorna för Centerpartiet stärkas, även om det kan bli tufft att ta sig förbi antalet röster från valet 2018.