odds på div 3 fotboll

odds på div 3 fotboll

Division 3 i herrfotboll inleder sin säsong kring mitten av april och avslutas först i oktober. I sin nuvarande form grundades den 2006, men  har sina anor i det divisionssystem som sträcker sig bak till 1920-talet. I den nu smått legendariska säsongen 1928/1929 möttes åtta grupper för att tävla om att kvalificera sig. Svensk divisionsfotboll har därefter fått vissa smått förvirrande inslag. På grund av många namnbyten är dess benämningar inte helt representativa. Trots namnet motsvarar Division 3 den femte högsta nivån inom svensk fotboll för herrar. För att sätta detta i sitt sammanhang kan nämnas att svensk divisionsfotboll sträcker sig från nivå 1 till 10.

Divisionen är indelad i tolv regioner som representeras av norra Norrland, mellersta Norrland, södra Norrland, östra Svealand, södra Svealand, västra Svealand, nordöstra Götaland, nordvästra Götaland, mellersta Götaland, sydöstra Götaland, sydvästra Götaland och södra Götaland. Varje region representeras av tolv klubbar. Totalt sett omfattar därmed divisionen 144 lag. Dessa är indelade i tolv lag som möts i tolv serier. Lagen möter varandra två gånger. Vinnarlagen har möjligheten att avancera till division 2, medans de tre lag som presterar sämst flyttas ned till division 4.

I nuläget organiseras divisionen av Svenska Fotbollsförbundet (SvFF). På grund av att den är så utbredd över landet är det svårt att i ett övergripande perspektiv försöka sia om särskilda lags prestationer. Den som är engagerad får därmed gå ned på lokal nivå för att kunna skönja utvecklingen. Vad vi kan konstatera är att precis som övrig fotboll har tyvärr division 3 präglats av ekonomiska svårigheter. En fördel är däremot att divisionen är så utspridd och därmed mindre beroende av central organisering. Värt är nämnas är att inför 2017 så har Hörby FF för första gången lyckats kvalificera för division 3. Den unika händelsen att ett klubblag går från division 3 till division 6 skedde även under 2016. Kuddby IF drog sig helt enkelt ur divisionen för att börja på nytt som klubb.

Till skillnad från högre divisioner ger denna en väldigt möjlighet att följa klubbarnas utveckling. Här är det inte satt i sten varken hur det strategiska upplägget eller sammansättningen kommer att vara. Det ger även en unik inblick i att följa individuella spelares utveckling. Utöver detta finns många möjligheter att spekulera i vilka lag som kommer att löpa hela linan ut och kvalificera för de samtliga högre divisioner. Om något ska sägas om spekuleringar i årets upplaga så förväntas Vallentuna BK prestera bra i östra Svealand. Men då det ännu är tidigt är samtliga prognoser väldigt löst grundade.

Först vid inledningen under april kommer vi att kunna återkomma med mer konkreta besked gällande såväl sammansättning som förväntningar på de olika lagen. Klart är att det kommer bli en väldigt spännande säsong med många nyförvärv och förändringar i sammansättningen. Fotboll i överlag har på senaste tiden präglats av väldiga skiften i hur mycket ett lag är villigt att investera i specifika tränare. Kraven har ökat och det är upp till alla att försöka hänga med.

Nordicbet har odds på division 3 i fotboll.