Moderaterna Odds

Moderaterna (m) - Procent av rösterna vid valet 2022 - över/under 21 %

Over
Under
Unibet
1,72
2,00

Svängigt stöd

Väljarstödet för Moderaterna har genom tiderna varit minst sagt svängigt. Partiet, som då hette Allmänna valmansförbundet, hade starkt väljarstöd kring tiden för första världskriget. Därefter avtog stödet gradvis fram till mitten av 1900-talet. Sedan dess har det pendlat ganska mycket mellan cirka 12 och 25 procent. År 2010 var ett bra valår för Moderaterna då man fick 30,06 procent av rösterna. I de följande två valen avtog stödet. I valet 2014 fick Moderaterna 23,33 procent och i valet 2018 blev valresultatet 19,84 procent.

Det fluktuerande väljarstödet för Moderaterna gör det svårt att utläsa några trender eller tendenser i valresultatet. Trots svängningarna kanske man ändå kan se en tilltagande trend sedan slutet av 1960-talet fram tills idag.

Förlorare i efterspelet av valet 2018

Efter valet 2018 gav riksdagens talman föst Moderaterna i uppdrag att bilda regering. Även om möjligheterna var begränsade gav man det en chans. Moderaterna blev nedröstade och lyckades inte bilda regering. Orsaken var oenigheter inom Alliansen kring förhållandet till Sverigedemokraterna. Liberalerna och Centerpartiet uttryckte en nolltolerans mot Sverigedemokraterna men för att kunna bilda regering krävdes deras stöd. Detta ledde till att Alliansen att splittrades. Liberalerna och Centerpartiet gav sitt stöd till Socialdemokraterna som kunde bilda regering tillsammans med Miljöpartiet. Därför framstår Moderaterna som valets förlorare. Dessutom lyckades inte partiet ge ett enhetligt besked kring hur man skulle förhålla sig till ett eventuellt stöd från Sverigedemokraterna. Allt detta gör att det finns en risk att man tappar ytterligare väljare fram till valet 2022. Precis som för Socialdemokraterna är det väljarflykten till Sverigedemokraterna som är det största hotet för Moderaterna.

Kan profitera på den svaga regeringen

Det vill till att Moderaterna profilerar om sig något för att kunna tilltala väljarkåren inför nästa val. Det kan uppstå möjligheter för Moderaterna om regeringssamarbetet krackelerar. Det skulle skada regeringspartierna och deras samarbetspartners vilket Moderaterna skulle kunna utnyttja. I sådana fall har man chansen att framställa sig som ett vettigare alternativ. Ett annat scenario är att Liberalerna och Centerpartiet lämnar regeringssamarbetet och att Alliansen återuppstår. Även i ett sådant läge kan Moderaterna framstå som vinnare.