Nästa allmänna val Odds

År för valet

Nya Odds Kommer Snart
Unibet
1,00

Sveriges nästkommande riksdagsval

Nästa riksdagsval är planerat att äga rum den 11 september 2022 och det kommer vara ett mycket intressant val av flera olika skäl. I Sverige hålls det riksdagsval var fjärde år. Denna artikel kommer att kort handla om Sveriges riksdagsval 2022 och artikeln kommer lyfta några funderingar kring det.

Sveriges medborgare röstar till olika val

Som alltid så kommer Sveriges medborgare att rösta både till riksdag, kommun och regionfullmäktige, eller landsting som det fram tills nyligen hette. Man röstar alltså i tre olika val, även om valet till riksdag är det som uppmärksammas mest. Sverige har ett rätt decentraliserad system där regioner och kommuner har en stark makt men dock brukar det vara färre som röstar till just region och kommun jämfört med riksdag. Nästkommande val och då främst till riksdag kommer vara ett mycket speciellt val som kommer att präglas av flera olika faktorer som vi vet idag. Pandemin och hantering kring det kommer vara ett hett ämne och förhoppningsvis kommer pandemin att då vara ett minne blott.

Ekonomin kommer som alltid att vara i fokus och speciellt nu efter pandemins spår. Nya konstellationer och allianser kommer säkerligen att prägla debatten då det idag inte finns ett enda parti som ar egen majoritet eller knappt inom samma block vilket gör att man kommer vara tvungen att arbeta över blocken vilket dock är nyttigt en fungerande demokrati. Som alltid kommer valet 2022 att vara på en söndag och det är viktigt och nästan en plikt att var man tar sitt ansvar och röstar för en bättre framtid för både individ men också för landet.