Storslalom för damer OS Odds

Vem vinner storslalom för damer under vinter-OS 2022?

Storslalom är nog i viss utsträckning att anses vara en mer intensiv variant av slalom. Anledningen är att såväl banan som grindarna är justerade för avsevärt mycket högre hastigheter. I storslalom för damer så är fallhöjden mellan 250 och 400 meter och antalet portar mellan 46 och 58. Så jämfört med traditionell slalom innebär detta att åkarna kan hålla mycket högre hastigheter. Så när de Olympiska vinterspelen arrangeras år 2022 i Kina är det precis som tidigare år en given favorit.

Det är svårt att undvika faktumet att nutida storslalom är extremt teknisk. Men trots detta så kan sporten helt enkelt härledas till mer blygsam traditionell skidåkning i de nordiskt belägna länderna. Och mycket av modern skidåkning är ett resultat av en kombination av militär övning och vinternöje. De reglerna ännu idag är förhärskade etablerades löpande under 1920- och 1930-talen. Samtida justeringar i krav på utrustning har haft ambitionen att både minska skaderisken och skapa jämnare konkurrens. Som exempel kan nämnas att minsta skidlängden justerades till 200 cm för kvinnor under 2004, som ett svar på återkommande skador.

Trots att storslalom faktiskt fortfarande är en extremt intensiv och krävande sport så har samtida förändringar haft en tendens att dra ned på hastigheter. Detta har intressant nog resulterat i kritik från ett flertal håll. Åkare anser att sporten i viss utsträckning hämmas av de förbund vars uppgift det är att främja storslaloms fortlevnad. Men motargumentet är att justeringarna har varit nödvändiga för att undvika svåra skador. Oavsett var man själv står i frågan så kommer åskådare att få uppleva åkare av världsklass i riktigt intensiva lopp. Och i ett historiskt perspektiv så är både hastigheterna högre och atleterna i bättre form än någonsin tidigare. Därför finns det som åskådare egentligen inte mycket att klaga på.