Störtlopp för damer OS Odds

Vem vinner störtlopp för damer under vinter-OS 2022?

Störtlopp är en variant av alpin skidåkning där hastigheten är förhållandevis hög. Generellt sett brukar störtlopp anses vara den näst snabbaste skidsporten, efter Super-G. Det sägs att störtlopp kombinerar skidåknings samtliga sex komponenter. Vilka anses vara teknik, mod, hastighet, risktagande, fysisk förmåga och mental närvaro. Det är inte så konstigt då hastigheterna inte sällan ligger runt 130 km/h. Och när de Olympiska vinterspelen inträffar år 2022 i Peking kommer störtlopp definitivt att vara en publikfavorit.

Jämfört med övriga alpina skidsporter är störtlopp en helt och hållet teknisk och uthållighetsbetingad gren. Den består av ett endaste åk och för åkaren är det avgörande att känna till  banan i så stor uträckning som möjligt. Därför får åkare i förväg, och i samråd med tränare, noggrant inspektera och testa förutsättningarna inför det kommande åket. Sedan det första olympiska störtloppet inträffade 1936 så har störtlopp kommit att representera ett av de mest extrema aspekten av alpin skidåkning.

För kvinnors del så är fallhöjden något längre än för män, nämligen 450 till 800 meter. På grund av de höga hastigheterna och stora riskerna så har det länge diskuterats huruvida rådande materialkrav bör justeras. Och de som förespråkar striktare krav möter ofta kritik från de personer som anser att sporten i sin nuvarande form har såväl anor som de perfekta förutsättningarna för att kombinera höga hastigheter med en acceptabel nivå av risktagande. Men oavsett åsikt i frågan så har sporten kommit att nå en hög nivå där omkostnaderna är dyra. Detta har gjort att kraven på sponsring och tydlig profilering är högre för nuvarande åkare jämfört med tidigare generationers atleter. Medans vissa anser att detta tar fokus från åkandet, så anser andra att det bara är ett tecken på att störtlopp verkligen blivit populärt.