Super-G för damer OS Odds

Vem vinner Super-G för damer under vinter-OS 2022?

Damernas Super-G är nog att anses som en av de senaste, och även mest moderna, alpina skidsporterna på olympisk nivå. Den introducerades först i slutet av 80-talet, men inför de Olympiska vinterspelen 2022 i Peking så är det få som kan tänka sig ett vinter-OS utan den. Super-G är närbesläktad med alpin kombination i det att den motsvarar en kombination av störtlopp och storslalom. Men olikheterna är trots allt många.

Som namnet antyder är Super-G en höghastighetssport där väldigt glest utplacerade portar gör att åkarna uppnår väldigt höga hastigheter. Men det som gör grenen unik är att åkarna inte har möjligheten att detaljtesta rutten i förväg. Därför måste de ha en väldigt hög förmåga att läsa av banan allt eftersom, och lika så justera sin hastighet till relativt sett okänd terräng.

Denna gren är väldigt förknippad med omfattande skador. Främst då det är väldigt riskabelt att ramla i dessa höga hastigheter. För att jämna ut detta justerade man under 2004 minsta skidlängden för damer till att vara 200 cm. Oavsett förändringar så innebär Super-G en särdeles unik blandning av teknik, mental närvaro, risktagande och uthållighet. Lindsey Vonn anses generellt sett vara tidernas bästa åkare när det kommer till damers Super-G.

Super-G har blivit en riktig publikfavorit. Förmodligen på grund av de höga hastigheterna och extremt skickliga atleterna. Men kostnaderna i sporten har ökat och mängden sponsring har enligt vissa blivit extrem. Och många påstår att de ökade omkostnaderna har gjort att möjligheten att prestera i Super-G är väldigt beroende av hur mycket ekonomisk backning en åkare har. Ett motargument till detta är att det precis som tidigare faktiskt är de enskilda åkarnas förmågor som i slutändan avgör. Men även om man inte har någon åsikt i frågan så kommer vi under 2018 att se extremt kvalitativ skidåkning i unikt höga hastigheter.