Super-G för herrar OS Odds

Vem vinner Super-G för herrar under vinter-OS 2022?

Bland de alpina skidsporterna så är Super-G något utav en nykomling. Även om många ser fram emot den inför de Olympiska vinterspelen 2022 i Peking så var det inte förrän 1988 som denna sport blev en olympisk gren. Vem vad är Super-G? Ibland kallas det även för superstorslalom. Och precis som närbesläktade alpin kombination är även detta en sorts variant av både storslalom och störtlopp.

Jämfört med slalom och storslalom är det ett ytterligare steg med högre hastighet och ännu mera glest positionerade portar. Men unik för Super-G är att den del som motsvarar störtlopp sker mer eller mindre oförberett. Åkarna har bara en chans att göra en enskild granskning av banan innan själva åket.  Och detta innebär att superstorslalom är en avsevärt mycket mer teknisk gren eftersom den ställer extremt höga krav på de individuella åkarnas förmåga att spontant justera sin åkteknik och löpande läsa av terrängen.

Så Super-G ger en ganska unik kombination av hög hastighet, teknisk färdighet och uthållighet. Och namnet anspelar såklart av naturliga skäl på hastighet. Traditionellt sett så har denna skidsport förknippats med förhållandevis hög skaderisk. Under lång tid riktades mycket kritik mot att inget gjordes för att förbättra förhållandena för åkarna. Men under 2004 så sattes kravet på skidlängd till 205 cm för män, och 2014 ökades svängradien till 45 m. Dessa åtgärder var avsedda att minska de skador som ofta uppstod när snäva svängar togs i extremt höga hastigheter.

Bland åskådare är Super-G en riktig favorit. Men de höga kraven, både materiellt sett och tekniskt, har gjort att det blivit en extremt kostsam sport. Men det är trots allt en tveeggat situation eftersom åskådarna trots allt får ta del av väldigt intensiv och unik skidsport. Men omsättningen på åkare har i viss utsträckning minskat då inträdeskraven blivit väldig höga. Trots att superstorslalom bara funnits som officiell olympisk gren i dryga trettio år så är den numera ett väldigt uppskattat inslag och få skulle anse att de Olympiska vinterspelen vore samma sak utan Super-G.