Slägga damer OS odds

Vem vinner damernas släggkastning vid OS 2021?

Unibet
1,40
5,00
6,00
12,00
18,00
18,00
21,00
34,00