Slägga herrar OS odds

Vem vinner släggkastning för herrar vid OS 2021?